Редакційна колегія

Головний редактор:

Кружилко О. Є., д-р техн. наук, старш. наук. співроб.

 

Заступник головного редактора:

Ткачук К. К., д-р техн. наук, проф.

 

Відповідальний секретар:

Майстренко В. В., канд. техн. наук

 

Редакційна колегія:

Глива В. А.,д-р техн. наук, проф.,

Лапшин О. О., д-р техн. наук, доц.,

Левченко О. Г., д-р техн. наук, проф.,

Роланд І. М., д-р техн. наук, проф. (Румунія),

Сторож Я. Б., канд. техн. наук, доц.,

Сукач С. В., д-р техн. наук, доц.,

Чеберячко С. І., д-р техн. наук, доц.,

Шевченко В. Г., д-р техн. наук, проф.