Розчинність зварювальних аерозолів як показник їх токсичності

Author(s): 
Левченко О. Г., Явдощин І. Р. , Степанюк С. М.
Page(s): 
59-66

Наведено результати дослідження розчинності зварювальних аерозолів (ЗА), що утворюються при застосуванні електродів з рутиловим покриттям, в біологічних середовищах. Встановлено, що при збільшенні кислотності рутилового покриття і, відповідно, збільшенні сполук кремнію в ЗА їх розчинність знижується. Для електродів з більш високою основністю шлаку зі збільшенням у складі електродного покриття вмісту сполук калію розчинність ЗА у дистильованій воді та в імітаторі шлункового соку зростає. Розчиняються переважно сполуки калію і натрію.

Показано, що параметри розчинності ЗA в біологічних середовищах можуть бути використані для інтерпретації його токсичності на організм людини.