Дослідження закономірностей взаємодії людини та промислово-навчального обладнання із застосуванням комп’ютерного тренажера-імітатора

Author(s): 
Зачепа Н. В.
Page(s): 
163-179
Electronic version: 

У статті запропоновано науково-методологічні основи організації процесу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців технічних спеціальностей: лабораторного практикуму і застосування комп’ютерних тренажерів-імітаторів для відпрацювання необхідних навичок безпечного виконання технологічних операцій. З метою удосконалення навчання працівників запропоновано підхід щодо організації процесу навчання та оцінювання ефективності засвоєння інформації з дотриманням умов праці та вимог безпеки на робочих місцях під час виконання виробничих процесів. Встановлена та статистично підтверджена ефективність впровадження комп’ютерних тренажерних програм, що за функціональними можливостями тотожні реальним фізичним стендам, для проведення практичної підготовки фахівців.

Ключові слова: інформаційні технології, засвоєння технічної інформації, безпека праці.