Збірник наукових праць "Проблеми охорони праці в Україні", №34

Тематика:

охорона праці, гігієна праці, безпека праці, екологія

Засновник:

Державна установа «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»

Рік заснування:

1998

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 16352-4124Р від 21.01.2010 р.

Виходить два рази на рік

 

Збірник надсилається до провідних наукових бібліотек України, електронна

версія збірника зберігається у Національній бібліотеці України імені

В.І. Вернадського, індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка

наукова» (реферативний журнал «Джерело»), у міжнародній наукометричній базі

даних «Google Scholar».

Мови видання : українська, англійська, російська.

Метою Збірника є публікація сучасних наукових досліджень, основних результатів

науково-дослідної діяльності у галузі охорони та гігієни праці, промислової безпеки, екології.

У Збірнику висвітлюються результати досліджень з теоретичних і практичних проблем з охорони праці та промислової безпеки у різних галузях економіки; вплив наглядової діяльності з охорони праці на рівень виробничого травматизму; значна увага приділяється питанням нормативного регулювання галузі охорони праці.

Наукові статті збірника можуть бути рекомендовані науковим та інженерно-технічним працівникам, аспірантам, магістрантам, студентам.

Стаття Автор(и) Сторінка(и)
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ ACQUIS COMMUNAUTAIRE В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В КОНТЕКСТІ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ СФЕРИ ОХОРОНИ ПРАЦІ Сторож Я. Б., Чернега Р. Т., Чумакова Н. В. 3-20
Про деякі аспекти безпеки праці у вугільній промисловості Здановський В. Г., Румежак О. М. 21-30
Оцінка ефективності функціонування правової підсистеми системи охорона праці Таірова Т. М., Ткачук К. Н., Сліпачук О. А. 31-45
Вплив складу вибухової речовини на забруднення робочої зони при масових вибухах на гранітних кар’єрах Сербінова Л. А., Водяник А. О., Петренко О. В. 46-58
Розчинність зварювальних аерозолів як показник їх токсичності Левченко О. Г., Явдощин І. Р. , Степанюк С. М. 59-66
Підвищення рівня охорони праці, комфортності та мікроклімату в будівлях та спорудах Нанка О. В., Войтов В. А., Цимбал Б. М., Артєм’єв С. Р. 67-84
Аналіз інформаційних систем Держпраці та формування рекомендацій з їх модернізаці Кружилко О. Є., Водяник А. О., Майстренко В. В., Полукаров О. І. 85-94
Management of risk safety of labor on different levels Lysiuk M. O. 95-104
Удосконалення методів оцінки виробничих ризиків електротехнічних працівників Третякова Л. Д., Зацарний В. В., Прокопенко І. Д. 106-122
Дослідження закономірностей настання нещасних випадків на виробництві з урахуванням професійного досвіду працівників Романенко Н. В. 123-132
Умови безпечної експлуатації гірськолижного тренажера Гуць В. С., Коваль О. А. 133-149
Комплексний підхід до оцінювання результативності СУОП на підприємствах хімічного комплексу Таірова Т. М. 150-162
Дослідження закономірностей взаємодії людини та промислово-навчального обладнання із застосуванням комп’ютерного тренажера-імітатора Зачепа Н. В. 163-179
Econometric analysis of dynamics of occupational injury in Ukraine Radionov М. О. 180-191