Про деякі аспекти безпеки праці у вугільній промисловості

Author(s): 
Здановський В. Г., Румежак О. М.
Page(s): 
21-30

У статті проаналізовано позитивні та негативні аспекти стану охорони праці у вугільній галузі за тривалий час. Зроблено акценти на основних причинах аварійності і травматизму у вугільних шахтах, виокремлено науково-технічні та організаційно-управлінські проблеми безпеки праці у вуглевидобутку.

Звернено увагу на те, що застаріла проблема запобігання газодинамічним явищам залишається загальнодержавною, хоча останніми роками чомусь вважається, що вона зникла сама собою. На жаль, це не відповідає дійсності. До цього ще маємо додати і провали у системі управління охороною праці (СУОП), і нехтування правилами безпеки та відсутність елементарної турботи про власне життя з боку багатьох гірників.

Розглянуто заходи щодо покращення СУОП у вугільній галузі з урахуванням сучасних тенденцій її розвитку.