Оцінка ефективності функціонування правової підсистеми системи охорона праці

Author(s): 
Таірова Т. М., Ткачук К. Н., Сліпачук О. А.
Page(s): 
31-45

Мета. Оцінка результативності правової підсистеми системи охорона праці шляхом виділення найбільш впливових показників із множини кількісних та інтегральних показників наглядової діяльності з охорони праці (на прикладі системи охорона праці травмонебезпечних видів економічної діяльності). Методологія. Для оцінки результативності наглядової діяльності використано звітні данні Держпраці щодо виробничого травматизму та наглядової діяльності з охорони праці. Формування показників наглядової діяльності та виробничого травматизму проведено за видами нагляду, що дозволило сформувати масив кількісних та інтегральних показників наглядової діяльності виробничого травматизму за певний часовий період, а зазначені данні використано для оцінки результативності наглядової діяльності з охорони праці за найбільш травмонебезпечними видами державного нагляду шляхом застосування кореляційно-регресійного аналізу. Результати. Проаналізовано міжнародну практику та емпіричні дослідження з питань оцінки результативності правової підсистеми системи охорона праці в Україні та зарубіжних країнах, розглянуто наукові напрацювання вітчизняних учених у цій сфері. Встановлено, що дотепер не розроблено єдиного підходу до оцінки результативності контрольно-наглядової діяльності з охорони праці на рівні МОП. Досліджено правову підсистему системи охорона праці з позицій оцінки впливу наглядової діяльності з охорони праці на рівень виробничого травматизму (на прикладі травмонебезпечних видів економічної діяльності). Визначено множину кількісних та інтегральних показників наглядової діяльності з охорони праці та виділено з них методом кореляційного аналізу найбільш впливові для використання їх при моделюванні системи охорона праці. Розроблено модель системи охорона праці для травмонебезпечних видів економічної діяльності