Удосконалення методів оцінки виробничих ризиків електротехнічних працівників

Author(s): 
Третякова Л. Д., Зацарний В. В., Прокопенко І. Д.
Page(s): 
106-122

При виконанні робіт на активних електроустановках працівники електротехнічної промисловості стикаються з несприятливими умовами, наслідки яких можуть являти загрозу для життя і здоров'я. Найбільш небезпечні роботи під напругою та поблизу діючих електричних установок. Пропонується вдосконалення методів оцінки ризиків робочого середовища для працівників електротехнічної промисловості на основі систематичного аналізу умов праці, нормативних показників та доступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Пропонований ризик-орієнтований підхід, крім зазначення причин травматизму, дає можливість визначити ефективні заходи, спрямовані на запобігання нещасних випадків: виконання Директив Європейського союзу про експлуатаційну безпеку електроустановок; реконструкцію повітряних ліній; вдосконалення електричних засобів індивідуального захисту; впровадження новітніх методів навчання.