Аналіз інформаційних систем Держпраці та формування рекомендацій з їх модернізаці

Author(s): 
Кружилко О. Є., Водяник А. О., Майстренко В. В., Полукаров О. І.
Page(s): 
85-94

Проведено аналіз інформаційних систем Держпраці. Встановлено, що найбільш важливими в умовах сьогодення є системи, призначені для обліку та аналізу показників інспекційної діяльності та виробничого травматизму. Незважаючи на виявлені недоліки, відзначено, що на сьогоднішній день інформаційні системи успішно виконують завдання автоматизованого збору, передачі та обробки даних, а також формування звітів. Розроблено рекомендації з модернізації існуючих інформаційних систем Держпраці.