ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ ACQUIS COMMUNAUTAIRE В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В КОНТЕКСТІ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ СФЕРИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Author(s): 
Сторож Я. Б., Чернега Р. Т., Чумакова Н. В.
Page(s): 
3-20

У статті проаналізовано системи нормативного регулювання сфери охорони праці в СРСР і ЄС з метою визначення напрямів удосконалення чинної системи нормативного регулювання сфери охорони праці в Україні. Визначено законодавчі ініціативи, які сприяли процесу дерегуляції сфери охорони праці в Україні. Визначено необхідність і напрями системних перетворень сфери охорони праці з метою спрощення ведення господарської діяльності, зниження державного тиску на суб'єкти господарювання поряд з одночасним збереженням інтересів держави.