Дослідження закономірностей настання нещасних випадків на виробництві з урахуванням професійного досвіду працівників

Author(s): 
Романенко Н. В.
Page(s): 
123-132

Проведено аналіз травматизму на виробництві з урахуванням професійного досвіду працівників. Здійснено підрахунок ризику настання травмонебезпечних ситуацій в залежності від віку та стажу роботи зайнятих осіб. Встановлено найбільш небезпечні вікові діапазони. Запропоновано комплексні заходи щодо попередження нещасних випадків серед працівників з незначним досвідом роботи, основними з яких є: забезпечення функціонування ефективної системи управління охороною праці на підприємствах, посилення контролю за використанням працівниками засобів індивідуального захисту, впровадження ефективних методів навчання безпечним прийомам праці та контролю за виконанням посадових обов’язків особами, відповідальними за охорону праці.

Ключові слова: травматизм, професійний досвід, причини, ризик, комплексні заходи.