Комплексний підхід до оцінювання результативності СУОП на підприємствах хімічного комплексу

Author(s): 
Таірова Т. М.
Page(s): 
150-162

Оцінка результативності СУОП на підприємствах хімічного комплексу. Методологія. Для вирішення поставленої мети проведено аналіз наукових досліджень з питань оцінювання результативності СУОП на підприємствах хімічного комплексу, розроблено методику визначення ризику настання нещасних випадків на виробництві з позицій дотримання як працівником, так і роботодавцем нормативних актів з охорони праці, використано офіційні щорічні державні та відомчі дані щорічного моніторингу про потерпілих на виробництві та результати власних досліджень щодо визначення ризику аварій на підприємствах хімічного комплексу, визначених з використанням програми «IRRAS», а також дані щорічної статистичної звітності про нещасні випадки за організаційними і технічними причинами їх настання та матеріали спеціального розслідування нещасних випадків на підприємствах хімічного комплексу. Вивчення поведінки системи охорона праці в хімічному комплексі проведено на основі математичної моделі з використанням системного підходу. Результати. Проведено аналіз наукових досліджень, спрямованих на підвищення результативності системи управління охороною праці на підприємствах хімічного комплексу. Досліджено вплив внутрішніх (безпосередніх) і зовнішніх факторів на результативність функціонування підсистеми СУОП – системи охорона праці. Розроблено комплексний підхід до аналізу системи охорона праці та її підсистем з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх чинників, визначено показники, що характеризують кожну підсистем системи охорона праці. Розроблено математичну модель системи охорона праці для підприємств хімічного комплексу, за результатами аналізу якої запропоновані заходи з підвищення результативності системи охорона праці на підприємствах хімічного комплексу.

Ключові слова: СУОП, виробничий травматизм, система охорона праці, внутрішні та зовнішні чинники, математичне моделювання, хімічний комплекс.